Koperníkova 4526/1, 615 00, Brno – Židenice +420 604 533 466 karel.hynst@remax-czech.cz

Stanovení ceny nemovitosti

Fakticky nejdůležitějším měřítkem většiny realitních transakcí je cena nemovitosti. Důležitý je samozřejmě termín zahájení inzertní kampaně, vlastní prezentace nemovitosti, právní služby a vše, co s tím souvisí. Mým úkolem je pomocí různých marketingových nástrojů najít bonitního kupce, který si nemovitost za oboustranně odsouhlasenou cenu koupí. Vše potřebné k dosažení úspěchu naší spolupráce zařídím.

Na stanovení prodejní ceny nemovitosti má vliv několik faktorů, jedná se především o:

– stav a dispozici prodávané nemovitosti

– u domů a bytů jsou důležité měsíční náklady na bydlení

– lokalita z hlediska atraktivnosti v daném městě/obci, možnost parkování, dostupnost na MHD

– u pozemků záleží také na jejich tvaru a poloze a dostupnosti inženýrských sítí

– důležitou roli hraje poměr nabídky a poptávky, počet a cenová úroveň prodaných a aktuálně nabízených nemovitostí v dané oblasti

– přihlédnout se musí i k požadavku majitele na výši ceny (minimální výtěžnost) a časový horizont prodeje